Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk
31
Led

Přechod na data roku 2018 - prodeje

Přechod na data roku 2018 v aplikaci PHARMAPA®

Vzhledem k nutnosti použít nový číselník programu Pharmapa je třeba provést úpravu nastavení v aplikaci.

Potřebné kroky se mohou lišit dle Vaší zvyklosti práce s daty.

Pokud používáte Pharmapu v rámci aplikace iMOS offline, k nastavení dojde automaticky!


1) zapněte aplikaci Pharmapa.
2) stiskněte tlačítko nastavení (22) v ovládací liště programu
3) pomocí tlačítka procházet (...) nalistujte nový číselník ve složce ..\mapa\LEK2018.srp (LEK2018s.srp pro SK)
4) totéž proveďte na druhém řádku


 V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám připraveni pomoci s nastavením na lince helpline: +420 493 723 163

imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa