Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk

ISO 9001 a 27001

Na začátku roku 2002 se společnost rozhodla provést certifikaci systému jakosti QMS podle ČSN EN ISO 9001:2001 s předpokládaným termínem certifikačního řízení v listopadu 2002. Hlavním důvodem byla snaha o vytvoření kontrolovatelných podmínek pro zajištění maximální bezpečnosti dat klientů společnosti.

Na spolupráci při zavádění systému řízení a jeho přípravy k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS) byla vybrána firma Qconex v.o.s. Praha. Ta spolupracovala hlavně na tvorbě řídicí dokumentace, tj. příručce QMS a navazujících směrnic. Dále provedla teoretické a praktické vyškolení pracovníku společnosti. Tři pracovníci byli vyškoleni pro funkci interních auditorů s vydaným osvědčením uznávaným certifikačními orgány.

Na konci listopadu 2002 se uskutečnila závěrečná prověrka připravenosti zavedeného systému jakosti k certifikačnímu řízení.

Ve dnech 16. -17. 12. 2002 byla společnost certifikována firmou
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) a byl ji vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat.

Každoročně prováděné interní audity jsou realizovány vlastními pracovníky společnosti nebo prostřednictvím externí firmy.

Přehled interních auditů 2002 - 2017
Datum Vedoucí auditor Firma
27.11.2002

Ing. Zahradnická Ludmila, CSc.

Qconex v.o.s.

3.9.2003

Ing. Miroslav Anděl

Qconex v.o.s.

27.5.2004

Ing. Miroslav Anděl

Qconex v.o.s.

27.4.2005

Ing. Miroslav Anděl

Qconex v.o.s.

7.12.2006

Zuzana Stráníková

Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

22.11.2007

Zuzana Stráníková

Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

19.11.2008

Ruben A. Garcia

Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

19.8.2009

Lenka Veselá, DiS.

Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

29.6.2010 Ing. Richard Mikulčík A1Q, s.r.o.
19.10.2011 Ing. Richard Mikulčík A1Q, s.r.o.
10.10.2012 Ing. Richard Mikulčík A1Q, s.r.o.
12.11.2013 Ing. Richard Mikulčík A1Q, s.r.o.
21.10.2014 Ing. Richard Mikulčík A1Q, s.r.o.
3.-4.9.2015 Ing. Richard Mikulčík A1Line, s.r.o.
18.-19.10.2016 Ing. Miroslav Josefík
A1Line, s.r.o.
10.-11.10.2017 Ing. Richard Mikulčík A1Line, s.r.o.

Externí audity a ostatní pravidelné kontrolní návštěvy byly prováděny společností Lloyd´s Register Quality Assurance a probíhaly dle standardu ISO 9001:2001. Do roku 2005 byly kontrolní audity prováděny po 12 měsících, od roku 2006 po 9 měsících. V roce 2009 byl proveden audit již dle standardu ISO 9001:2008 platností do 31. 12. 2011.

 

Přehled externích auditů 2002 - 2018
Datum Auditor Poznámka
16. - 17.12.2002

M. Kohl

Certifikační audit
1.10.2003

Jan Miler

 

18.6.2004

Jan Miler

 

6.5.2005

Jan Miler

 

27.3.2006

Jan Miler

Recertifikační audit
3.12.2007

Jan Miler

 

28.11.2008

Jan Miler
Martin Sedláček

Recertifikační audit

19.10.2009

Jan Miler

Certifikace dle standardu
ISO 9001:2008
(podle normy ČSN EN ISO 9001:2009)

1.-2.9.2010 Josef Mařas

1. stupeň certifikačního auditu QISMS

29.11.-1.12.2010 Josef Mařas
Tomáš Kubínek

2. stupeň certifikačního auditu QISMS

23.-24.11.2011 Zoltán Pap
Tomáš Kubínek
Dozorový audit 
1.11.-2.11.2012 Luboš Liška

Dozorový audit

27.11.-28.11.2013 Tomáš Luhan

Recertifikační (+transfer) audit

18.11.-19.11.2014 Tomáš Luhan

Dozorový audit

23.9.-24.9.2015 Martin Tobolka

Dozorový audit + transfer 27001:2014

21.-22. 11 2016 Tomáš Luhan

Recertifikační audit

15.-16.1.2018 Dan Moltaš

Dozorový audit


Z nálezů všech auditů byly provedeny záznamy o neshodách a realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem bylo maximální zkvalitnění všech procesů s hlavním cílem, zabezpečením maximální ochrany dat. Na základě průběžného vyhodnocování konkrétních úkolů, reklamací, podnětů a stížností, hodnocení dodavatelů a dalších podkladů jsou realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem je zvýšení kvality všech procesů ve společnosti.

V roce 2002 byl vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat. Po rozdělení firmy INFOPHARM, a.s. získala Data Agentura INFOPHARM s.r.o. v roce 2006 certifikát č. PRA0004171 pro činnost Prognózy a analýzy dat .

 

Přehled platností získaného certifikátu
číslo Název Norma Platnost
280430

Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat
( INFOPHARM, a.s.)

ČSN EN ISO
9001:2001

17.12.2002
-
31.12.2005

PRA
0004171

Prognózy a analýzy dat
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ČSN EN ISO
9001:2001

10.4.2006
-
31.12.2008

PRA
0004171

Prognózy a analýzy dat
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ČSN EN ISO
9001:2001

1.1.2009
-
13.11.2010

PRA
0004171

Prognózy a analýzy dat
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ČSN EN ISO
9001:2009

21.10.2009
-
31.12.2011

PRA
0004171/A

Prognózy a analýzy dat
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ČSN EN ISO
9001:2009

4.1.2011
-
3.1.2014

PRA
0004171/B

Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 2
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ISO/IEC
27001:2005

4.1.2011
-
3.1.2014

CZ003284-1

 Prognózy a analýzy dat
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

 ČSN EN ISO
9001:2009

4.1.2014
-
3.1.2017 

CZ003285-1

Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 3
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ISO/IEC
27001:2006

4.1.2014
-
3.1.2017

CZ003285-2

Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 4
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ISO/IEC
27001:2014

4.1.2014
-
3.1.2017

CZ005398-1

Prognózy a analýzy dat
Prohlášení o aplikovatelnosti verze 4
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ČSN ISO/IEC
27001:2014

4.1.2017
-
3.1.2020

CZ005400-1

Prognózy a analýzy dat
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)

ČSN EN ISO
9001:2016

4.1.2017
-
3.1.2020


Ve dnech 27. - 28.11.2013 byl úspěšně proveden první recertifikační audit společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

 

Naše společnost si uvědomuje důležitost zajištění bezpečnosti informačních systémů a dat, které využívá, proto se rozhodla zavést systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001.

Smyslem zavedení tohoto systému je stanovit cíle, požadavky, zásady a opatření, která mají zajistit ochranu a minimalizovat rizika.

Závěrem lze konstatovat, že smyslem veškerého úsilí se zavedením a získáním certifikátu dle mezinárodních norem ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014 je prokázání maximálního důrazu na bezpečnost dat našich klientů a na kvalitu poskytovaných služeb.

 


imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa