Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk
04
Čec

Informace a přístup k osobním údajům

Informace a přístup k osobním údajům

dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

1. totožnost a kontaktní údaje správce: Data Agentura INFOPHARM s.r.o., IČO: 25255517, oddíl/vložka C 10425, se sídlem: Husitská 1213, Nová Paka, PSČ: 509 01, Česká republika

2. subjekty údajů: klienti a dodavatelé správce

3. rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy

4. účely zpracování: poskytování zboží/služeb

5. právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti

6. oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing

7. úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává

8. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt

9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem

11. při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa