Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk

Katalogový list projektu
iMAP
INFOPHARM®

internetový Modul k Analýze národních Pharma dat

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje na svých webovských stránkách dle odst. 2 a 5 § 99 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů souhrnné informace o cenách a množství distribuovaných jednotlivých léčivých přípravků získaných z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 zákona o léčivech.

Předmětem měsíčních hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, děle dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv i mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. Data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech (www.sukl.cz).

 

iMAP – je jednoduchá databázová internetová aplikace, která umožňuje na základě importu těchto veřejně dostupných dat ze stránek www.sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.

iMAP – je online aplikace, která byla vytvořena jako webová stránka umožňující přístup z libovolného zařízení s připojením k internetu. Není třeba nic instalovat, postačí internetový prohlížeč.iMAP Lupa

iMAP – je aplikace umožňující vyhodnocovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR podle konkrétního držitele registrace, dodávky konkrétních léčivých přípravků – kumulativně i agregovaně (výběr dle kódu a názvu), provádět souhrnná hodnocení dodávek podle ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7.

 iMAP – je aplikace umožňující analyzovat národní pharma data již od roku 2011 v ročním, čtvrtletním nebo měsíčním cyklu.

 iMAP – je aplikace umožňující porovnávat dodávky z distribuční sítě do ČR, kumulovaně do států v EU i mimo EU.

 iMAP – je aplikace poskytující údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR – v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD.

 

Možnost výběru dalších parametrů

 Výběr odběratele – distributor ČR, distributor EU, distributor mimo EU, hygienická stanice, lékař, lékárna, obchodní zástupce, osoba posk. zdravotní péči, prodejce VLP, veterinární lékař, zahraničí a zdravotnická zařízení.

 Výběr podle typu pohybu – celkem, dodávky a vratky.

 Výběr podle způsobu výdeje – na lékařský předpis (R), výdej na lékařský předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL), volně prodejné léčivé přípravky (F), bez lékařského předpisu s omezením (O), bez lékařského předpisu s omezením (RLPO (P), vyhrazená léčiva (V).

 iMAP Graf


Největší výhody našeho řešení

iMAP – umožňuje za jednotnou cenu přístup pro více osob z dané společnosti. Jednoduchá administrace uživatelů je na straně uživatele.

iMAP – pro maximální pohodlí práce je dostupný z pracovních stanic, notebooků PC/MAC, tabletů všech platforem a „smart" mobilních telefonů.

iMAP – veškerá data jsou pravidelně aktualizována, převáděna ze vstupních excelovských souborů(xls, xlsx) do jednotného datového formátu v datovém skladu, uživatel se pouze přihlašuje do systému a zadává výběrové podmínky.

iMAP –umožňuje import vybraných dat do externích aplikací (MS Excel, LibreOffice...) podle zadaných výběrových parametrů.

iMAP – umožňuje sledovat a porovnávat kumulativní dodávky léčivých přípravků docelé ČR i u konkurence.

 

Díky své ceně je iMAP dostupný všem farmaceutickým výrobcům a dovozcům.


 

Přáli byste si více informací o systému, případně jeho předvedení?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně telefonicky na čísle +420 493 723 163.


imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa