Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk

Týdenní monitoring prodeje

Cíl projektu

 • Zpracování prodejních dat od jednotlivých distribučních skladů
 • Analýza prodejů na úroveň regionů
 • Analýza prodejů na úroveň okresů
 • Analýza prodejů na úroveň lékáren

Na základě vzájemné dohody mezi výrobcem a smluvními distributory o poskytování týdenních údajů o prodeji na konkrétní lékárny, Data Agentura INFOPHARM s.r.o. shromažďuje a dále zpracovává tyto datové soubory. Pomocí internetu je pak propojena se všemi rozhodujícími distributory a jejich sklady.

Během prvního pracovního dne následujícího týdne jsou jednotlivá týdenní hlášení posílána distributory do Data Agentury INFOPHARM s.r.o., ta je zpracovává a do druhého dne je předává zpracované v jednotném dohodnutém tvaru výrobci.

Základní verze této služby obsahuje:

 • shromažďování datových souborů od smluvních partnerů zadavatele během prvního pracovního dne následujícího týdne
 • základní zpracování dat a sjednocení do jednotného formátu DBF
 • kontrolu úplnosti hlášení, zařazení pouze vlastního sortimentu,
 • kontrolu SUKLu, doplnění výrobního kódu, EAN apod.
 • kontrolu a doplnění PSČ,
 • doplnění výrobní ceny apod.
 • zaslání výsledného souboru

V rozšířené verzi - analýza na úroveň lékárny nabízíme za příplatek rozšířit zpracování na doplnění jednotné identifikace lékáren (pokud údaje poskytnou distributoři ) podle číselníku odběratele. To umožňuje přesnou evidenci prodeje až na jednotlivé lékárny.

Ve speciální verzi - analýza na úroveň okresů nabízíme převedení datového souboru do projektu PHARMapa a zapůjčení potřebného softwaru. Dále zajistit i komplexní zpracování regionální analýzy podílu prodeje ( v kusech nebo v ekonomických ukazatelích) Vašich přípravků jednotlivými distribučními společnostmi ve zvolených regionech - okresech.

 • výpočet ekonomických ukazatelů celkového prodeje (celkem i po skupinách přípravků)
 • výpočet ekonomických ukazatelů prodeje jednotlivých distributorů
 • výpočet podílu prodeje sortimentu daného výrobce jednotlivými distribučními společnostmi v okrese

Ochrana dat je řešena smluvně. Data-agentura se zavazuje, že neposkytne třetí straně jakékoliv údaje získané při zpracování jejich týdenních prodejů. V případě Vašeho zájmu o tuto službu Vás rádi navštívíme k projednání podrobných podmínek

Základní mechanismus zpracování

 • shromažďování datových souborů od smluvních partnerů zadavatele
 • kontrola úplnosti hlášení
 • zařazení pouze vlastního sortimentu
 • vyřazení meziprodejů,
 • kontrola SUKLu
 • doplnění výrobního kódu
 • kontrola a doplnění PSČ
 • doplnění okresů
 • základní zpracování dat a sjednocení do jednotného formátu DBF
 • zaslání výsledného souboru

 

Ceník Týdenního monitoringu prodeje

Náhled ceníku v Kč a € naleznete zde (ceny jsou uvedeny bez DPH).

Ceník v Kč Ceník v €

Přečíst

Přečíst

imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa