Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk

Týdenní monitoring zásob


Cíl projektu:

Pravidelné zpracování týdenních dat o stavu zásob od jednotlivých distribučních skladů

 • stažení souborů do 12:00 hod. 1. prac. den v novém týdnu
 • převedení dat na jednotný formát
 • kontrola návaznosti dat na předcházející týden, kontrola úplnosti sortimentu
 • odeslání výstupních souborů do 16:00 hod.
 • odeslání tabulek prodejů do 12:00 hod. druhého dne
Struktura a popis datových souborů

Struktura datových souborů

 • kód výrobku
 • název a forma výrobku
 • stav skladu na konci sledovaného období
 • prodej na konečného spotřebitele za sledované období
 • prodej do distribuční sítě
 • příjem do skladu od výrobce
 • pohyb zboží ve skladu

Popis výstupních souborů

 • datové soubory ve formátu DBF pro další zpracování v nadřazeném objednávkovém systému
 • textové soubory ve formátu DOC ( Word) se základními sestavami
 • textové soubory do excelovské aplikace
 • excelovské soubory týdenních prodejů


Projekt aktivního zásobování

Cíl projektu:

 • na základě týdenního monitoringu zásob skladů a vypočtených průměrných týdenních kumulovaných prodejů za poslední období (4 týdny) počítat doporučenou výši objednávky pro jednotlivé distribuční sklady
 • optimalizovat výši zásob v distribuci na 3 - 5 násobku týdenních prodejů ( podle modelu zásobování)
Podmínky realizace projektu
 • uzavřít individuální smlouvy s rozhodujícími distribučními společnostmi o týdenním poskytování dat o stavu zásob a týdenním kumulovaném prodeji
 • zahájit monitoring zásob a jeho zpracování
 • dohodnout s distribučními společnostmi výši doporučené skladové zásoby
 • zahájit výpočet doporučené výše objednávky
Možnosti realizace projektu
 • individuální zpracování v dodané aplikaci
 • export dat do nadřazeného systému s objednávkovým modulem
 • externí elektronický systém objednávek pomocí internetu nebo intranetu
Přínos realizace projektu
 • optimalizace zásob na sledovaném teritoriu
 • optimalizace požadavků na výrobu nebo dovoz
 • minimalizace nadbytečných finančních prostředků v nadnormativních zásobách
 • optimalizace finančních dopadů při změnách cen, resp. úhrad pojišťoven
 • optimalizace zásob před zahájením marketingové podpory produktů

 

Ceník Týdenního monitoringu zásob

Náhled ceníku v Kč a € naleznete zde (ceny jsou uvedeny bez DPH).

Ceník v Kč Ceník v €

Přečíst

Přečíst

 

 

imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa