iMAP

01. internetový modul k analýze národních Pharma dat

iMAP INFOPHARM®

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje na svých webovských stránkách dle odst. 2 a 5 § 99 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů souhrnné informace o cenách a množství distribuovaných jednotlivých léčivých přípravků získaných z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 zákona o léčivech.

Předmětem měsíčních hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, děle dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv i mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. Data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech (www.sukl.cz).

iMAP – je jednoduchá databázová internetová aplikace, která umožňuje na základě importu těchto veřejně dostupných dat ze stránek www.sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.

 

iMAP – je online aplikace, která byla vytvořena jako webová stránka umožňující přístup z libovolného zařízení s připojením k internetu. Není třeba nic instalovat, postačí internetový prohlížeč.

iMAP – je aplikace umožňující vyhodnocovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR podle konkrétního držitele registrace, dodávky konkrétních léčivých přípravků – kumulativně i agregovaně (výběr dle kódu a názvu), provádět souhrnná hodnocení dodávek podle ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7.

iMAP – je aplikace umožňující analyzovat národní pharma data již od roku 2011 v ročním, čtvrtletním nebo měsíčním cyklu.

iMAP – je aplikace umožňující porovnávat dodávky z distribuční sítě do ČR, kumulovaně do států v EU i mimo EU.

iMAP – je aplikace poskytující údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR – v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD.

 

Možnost výběru dalších parametrů

Výběr odběratele – hygienická stanice, lékař, lékárna, nukleární medicína, obchodní zástupce, osoba posk. zdravotní péči, prodejce VLP, transfůzní služby, veterinární lékař a zdravotnická zařízení.

Výběr ATC skupin – A ,B, C, D, G, H, J, L ,M, N, P, R, S, V

Výběr podle typu pohybu – celkem, dodávky a vratky.

Výběr podle způsobu výdeje – na lékařský předpis (R), výdej na lékařský předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL), volně prodejné léčivé přípravky (F), bez lékařského předpisu s omezením (O), bez lékařského předpisu s omezením (RLPO (P), vyhrazená léčiva (V).

Největší výhody našeho řešení

iMAP – umožňuje za jednotnou cenu přístup pro více osob z dané společnosti. Jednoduchá administrace uživatelů je na straně uživatele.

iMAP – pro maximální pohodlí práce je dostupný z pracovních stanic, notebooků PC/MAC, tabletů všech platforem a „smart“ mobilních telefonů.

iMAP – veškerá data jsou pravidelně aktualizována, převáděna ze vstupních excelovských souborů(xls, xlsx) do jednotného datového formátu v datovém skladu, uživatel se pouze přihlašuje do systému a zadává výběrové podmínky.

iMAP –umožňuje import vybraných dat do externích aplikací (MS Excel, LibreOffice…) podle zadaných výběrových parametrů.

iMAP – umožňuje sledovat a porovnávat kumulativní dodávky léčivých přípravků docelé ČR i u konkurence.

Díky své ceně je iMAP dostupný všem farmaceutickým výrobcům a dovozcům.

Přáli byste si více informací o systému, případně jeho předvedení?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese info@infopharm.eu, případně telefonicky na čísle +420 493 723 163.