iMIKS

01. integrovaný manažerský, informační a kontrolní systém

iMIKS

iMIKS představuje jednoduchý informační a kontrolní systém typu CRM
(Customer Relationship  Management).

iMIKS – integrovaný Manažerský, Informační a Kontrolní Systém je navržen jako jednoduchá webovská aplikace podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka, umožňuje řízení obchodníků a správu obchodních kontaktů.  Je určena i k řízení prodejních aktivit.

iMIKS – informační know-how společnosti na jednom místě. Každá společnost má mnoho informací a dat o zákaznících, většinou jsou uloženy na různých místech, u více osob a navíc v rozdílné kvalitě a podobě.  Řešením může být jednoduchý informační systém typu CRM.

iMIKS –  systém na organizaci času, na řízení vztahů s klienty, na řízení obchodního týmu a jednotlivých obchodních zástupců. iMIKS zlepší schopnost Vaší firmy reagovat na potřeby zákazníků, získáte centrální přehled o klientech, pomůže při navazování vztahů s novými zákazníky a zároveň i při prohlubování vztahů se stávajícími klienty.

iMIKS – umožňuje evidenci veškerých dat navázaných na zákazníky (proběhlá jednání, jejich výsledky, zakázky se zákazníky (smlouvy, zboží, dodávky, ceny, kontrolní dny atd.), ekonomické informace (faktury, platební kalendář, závazky a pohledávky atd.).

V kanceláři i v terénu mají jak vrcholoví manažeři, tak obchodní zástupci přehled o dodavatelích a odběratelích, o stavu projektu, zakázky a samozřejmě i kontakty na jednotlivé klienty. Na jednom místě má uživatel k dispozici nejenom všeobecné informace o klientech, o konkrétní komunikaci s nimi, ale i údaje v plánovacím kalendáři apod.

Díky webovému rozhraní lze k systému přistupovat z jakéhokoli počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, který má funkční připojení k internetu. To umožňuje mít kdykoli a odkudkoli přehled o aktuálním stavu Vaší firmy.

Maximální bezpečnost informací je zajištěna jejich uložením na zabezpečeném datovém serveru, kdy je přenos oběma směry automaticky šifrován.

iMIKS-mainmenu2

Náhled aplikace iMIKS easy CRM.
Náhled aplikace iMIKS easy CRM.

AKTUÁLNÍ PŘEHLEDY

Souhrnný přehled nejbližších nevyřízených aktivit a úkolů, delegovaných aktivit, uložených úkolů, posledních vyřízených aktivit a nejstarších aktivit uživatele.

AKTIVITY

Evidence komunikace s klienty. Vždy víte kdo, co a kdy domluvil nebo jaký byl průběh jednání a s jakým výsledkem. Odpadají Vám starosti se zjišťováním informací od každého kolegy. Získáte dokonalý přehled o stavu jednotlivých projektů, zakázek a obchodních aktivit a zároveň i přehled o činnostech jednotlivých zaměstnanců. Aktivity slouží ke sledování a evidenci aktivit souvisejících s obchodními případy, k plánování nových aktivit, zadávání úkolů a kontrole stavu jejich plnění. Vlastník aktivity může delegovat ostatním kolegům úkoly, tedy rozesílat informace o tom, jaké je nutno v dané aktivitě provést kroky.

ÚKOLY

Slouží k zaznamenávání vlastních úkolů a přidělování úkolů kolegům. Umožňuje úkoly nejenom zadávat, ale i určit jejich prioritu, datum dokončení a sledovat stav plnění.
Splněné úkoly se ukládají do databáze a můžete se k nim kdykoli vrátit.

KALENDÁŘ

Slouží k plánování aktivit ať už vlastních nebo k zaznamenávání aktivit a úkolování dalších uživatelů. Váš vlastní kalendář můžete sdílet s vybranými osobami. Kalendář nabízí několik možností pohledu – denní, týdenní či měsíční.     Zobrazení má horizontálně orientované dny a vertikálně hodiny.

ADRESÁŘ FIREM

V Adresáři máte k dispozici ucelený seznam klientů včetně identifikačních údajů, kontaktů, jmen pracovníků atd. Tyto kontakty jsou dále využívány v celém systému např. při vyplňování aktivit.

ADRESÁŘ OSOB

Jmenný seznam všech osob zadaných do systému. Umožňuje vyhledávat osoby nejen dle příjmení nebo jména, ale i podle společnosti, telefonu, či e-mailu.

EXTERNÍ DOKUMENTY

Databáze elektronických nebo digitalizovaných dokumentů vztahujících se ke konkrétnímu zákazníkovi či obchodnímu případu – např. cenové nabídky a kalkulace, ceníky produktů a služeb, objednávky, návrhy smluv atd.

FIREMNÍ WEB

Rychlý odkaz na webové stránky Vaší společnosti či na firemní intranet.

MANAŽERSKÉ SESTAVY

Přehledy o nových záznamech, nově zapsaných firmách, rozpracovaných zakázkách, přístupech uživatelů apod. Záznamy lze třídit a filtrovat dle zadaných parametrů – časové období, uživatelé, počty aktivit atd.

UŽIVATELSKÉ PŘÍSTUPY

Každý uživatel má nastaven rozsah oprávnění pro práci s jednotlivými záznamy, které může zapisovat, měnit, kontrolovat a mazat. Je nakonfigurováno několik přístupových úrovní uživatelů od super správce, který má neomezený přístup ke všem funkcím, přes administrátora, manažera až po běžného uživatele, který má pouze některá oprávnění.

Největší výhody našeho řešení:

 • Webové rozhraní umožňuje k systému přistupovat z jakéhokoliv počítače, tabletu chytrého telefonu, připojeného k internetu a mít tak kdykoliv a odkudkoliv přehled o aktuálním stavu Vaší firmy.
 • Jsme výrobcem tohoto softwaru a poskytujeme maximální podporu při jeho nastavení a používání.
 • Osobní přístup umožňuje reagovat na požadavky/podněty zákazníků flexibilně, každý zákazník obdrží svého osobního account managera.
 • Rozšiřitelnost – protože jsme přímo výrobci systému, můžeme provádět úpravy na přání uživatele.
 • Upravitelnost databáze – zákazník má možnost si upravovat systém sám. Je tedy možné například přidávat, ubírat, a přeskupovat jednotlivé položky nebo vazby.
 • Time tags – u důležitých modulů zaznamenáváme všechny změny s časovou značkou. Víte tedy přesně kdo, kdy a jak komentoval nebo rozpracoval jakou příležitost či projekt.
 • Možnost připojení na účetnictví firmy –  faktury, objednávky, cenové nabídky se mohou přenášet z účetního softwaru a mohou se zobrazovat ve Vašem iMIKSu online.
 • Nejmodernější technologie – aplikace je postavena na posledních verzích moderních vývojových nástrojů od společnosti Microsoft.
 • Redukce rizika ztráty dat – data jsou centrálně uložena a chráněna. Uživatelé k datům pouze přistupují, což zajišťuje mnohem větší bezpečnost než data uložená na počítačích jednotlivých uživatelů.

Technické parametry

 • Typ aplikace: vícevrstvá
 • Server – Windows Server 2012 Standard
 • Server – Platforma: Microsoft .NET Framework v 4.5
 • Server – Databáze: MS-SQL 2012
 • Klient: všechny operační systémy s HTML prohlížeči
 • Bezpečnost: SSL, autorizace uživatelů

iMIKS je určen všem firmám bez ohledu na oborové zaměření či velikost.

Díky své ceně je prakticky dostupný všem.