Monitoring

01. Pravidelné zpracování dat o stavu zásob a prodejů od jednotlivých distribučních skladů

Monitoring

Cíl projektu:

Pravidelné zpracování týdenních dat o stavu zásob od jednotlivých distribučních skladů

 • stažení souborů do 12:00 hod. 1. prac. den v novém týdnu
 • převedení dat na jednotný formát
 • kontrola návaznosti dat na předcházející týden, kontrola úplnosti sortimentu
 • odeslání výstupních souborů do 16:00 hod.
 • odeslání tabulek prodejů do 12:00 hod. druhého dne
Struktura a popis datových souborů

Struktura datových souborů

 • kód výrobku
 • název a forma výrobku
 • stav skladu na konci sledovaného období
 • prodej na konečného spotřebitele za sledované období
 • prodej do distribuční sítě
 • příjem do skladu od výrobce
 • pohyb zboží ve skladu

Popis výstupních souborů

 • datové soubory ve formátu DBF pro další zpracování v nadřazeném objednávkovém systému
 • textové soubory ve formátu DOC ( Word) se základními sestavami
 • textové soubory do excelovské aplikace
 • excelovské soubory týdenních prodejů

 

Projekt aktivního zásobování

Cíl projektu:

 • na základě týdenního monitoringu zásob skladů a vypočtených průměrných týdenních kumulovaných prodejů za poslední období (4 týdny) počítat doporučenou výši objednávky pro jednotlivé distribuční sklady
 • optimalizovat výši zásob v distribuci na 3 – 5 násobku týdenních prodejů ( podle modelu zásobování)
Podmínky realizace projektu
 • uzavřít individuální smlouvy s rozhodujícími distribučními společnostmi o týdenním poskytování dat o stavu zásob a týdenním kumulovaném prodeji
 • zahájit monitoring zásob a jeho zpracování
 • dohodnout s distribučními společnostmi výši doporučené skladové zásoby
 • zahájit výpočet doporučené výše objednávky
Možnosti realizace projektu
 • individuální zpracování v dodané aplikaci
 • export dat do nadřazeného systému s objednávkovým modulem
 • externí elektronický systém objednávek pomocí internetu nebo intranetu
Přínos realizace projektu
 • optimalizace zásob na sledovaném teritoriu
 • optimalizace požadavků na výrobu nebo dovoz
 • minimalizace nadbytečných finančních prostředků v nadnormativních zásobách
 • optimalizace finančních dopadů při změnách cen, resp. úhrad pojišťoven
 • optimalizace zásob před zahájením marketingové podpory produktů

Cíl projektu

 • Zpracování prodejních dat od jednotlivých distribučních skladů
 • Analýza prodejů na úroveň regionů
 • Analýza prodejů na úroveň okresů
 • Analýza prodejů na úroveň lékáren

Na základě vzájemné dohody mezi výrobcem a smluvními distributory o poskytování týdenních údajů o prodeji na konkrétní lékárny, Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. shromažďuje a dále zpracovává tyto datové soubory. Pomocí internetu je pak propojena se všemi rozhodujícími distributory a jejich sklady.

Během prvního pracovního dne následujícího týdne jsou jednotlivá týdenní hlášení posílána distributory do Data Agentury INFOPHARM, s. r. o., ta je zpracovává a do druhého dne je předává zpracované v jednotném dohodnutém tvaru výrobci.

Základní verze této služby obsahuje:

 • shromažďování datových souborů od smluvních partnerů zadavatele během prvního pracovního dne následujícího týdne
 • základní zpracování dat a sjednocení do jednotného formátu DBF
 • kontrolu úplnosti hlášení, zařazení pouze vlastního sortimentu,
 • kontrolu SUKLu, doplnění výrobního kódu, EAN apod.
 • kontrolu a doplnění PSČ,
 • doplnění výrobní ceny apod.
 • zaslání výsledného souboru

V rozšířené verzi – analýza na úroveň lékárny nabízíme za příplatek rozšířit zpracování na doplnění jednotné identifikace lékáren (pokud údaje poskytnou distributoři ) podle číselníku odběratele. To umožňuje přesnou evidenci prodeje až na jednotlivé lékárny.

Ve speciální verzi – analýza na úroveň okresů nabízíme převedení datového souboru do projektu PHARMapa a zapůjčení potřebného softwaru. Dále zajistit i komplexní zpracování regionální analýzy podílu prodeje ( v kusech nebo v ekonomických ukazatelích) Vašich přípravků jednotlivými distribučními společnostmi ve zvolených regionech – okresech.

 • výpočet ekonomických ukazatelů celkového prodeje (celkem i po skupinách přípravků)
 • výpočet ekonomických ukazatelů prodeje jednotlivých distributorů
 • výpočet podílu prodeje sortimentu daného výrobce jednotlivými distribučními společnostmi v okrese

Ochrana dat je řešena smluvně. Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. se zavazuje, že neposkytne třetí straně jakékoliv údaje získané při zpracování jejich týdenních prodejů. V případě Vašeho zájmu o tuto službu Vás rádi navštívíme k projednání podrobných podmínek

Základní mechanismus zpracování

 • shromažďování datových souborů od smluvních partnerů zadavatele
 • kontrola úplnosti hlášení
 • zařazení pouze vlastního sortimentu
 • vyřazení meziprodejů,
 • kontrola SUKLu
 • doplnění výrobního kódu
 • kontrola a doplnění PSČ
 • doplnění okresů
 • základní zpracování dat a sjednocení do jednotného formátu DBF
 • zaslání výsledného souboru

Cíl projektu

Zpracování prodejních dat od jednotlivých distribučních skladů

 • Analýza prodejů na úroveň regionů
 • Analýza prodejů na úroveň okresů
 • Analýza prodejů na úroveň lékáren

Na základě vzájemné dohody mezi výrobcem a smluvními distributory o poskytování měsíčních údajů o prodeji na konkrétní lékárny Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. shromažďuje a dále zpracovává tyto datové soubory. Pomocí internetu je pak propojena se všemi rozhodujícími distributory a jejich sklady.

Do 10. dne následujícího měsíce jsou jednotlivá měsíční hlášení posílána distributory do Data Agentura INFOPHARM, s. r. o., ta je zpracovává a do 15. dne tohoto měsíce je předává zpracované v jednotném dohodnutém tvaru výrobci.

Základní verze této služby obsahuje:

 • shromažďování datových souborů od smluvních partnerů zadavatele do 10. dne následujícího měsíce
 • základní zpracování dat a sjednocení do jednotného formátu DBF
 • kontrolu úplnosti hlášení, zařazení pouze vlastního sortimentu,
 • kontrolu SUKLu, doplnění výrobního kódu, EAN apod.
 • kontrolu a doplnění PSČ,
 • doplnění výrobní ceny apod.
 • zaslání výsledného souboru do 15. dne následujícího měsíce

V rozšířené verzi – analýza na úroveň lékárny nabízíme za příplatek rozšířit zpracování na doplnění jednotné identifikace lékáren (pokud údaje poskytnou distributoři ) podle číselníku odběratele. To umožňuje přesnou evidenci prodeje až na jednotlivé lékárny.

Ve speciální verzi – analýza na úroveň okresů nabízíme převedení datového souboru do projektu PHARMapa a zapůjčení potřebného softwaru. Dále zajistit i komplexní zpracování regionální analýzy podílu prodeje ( v kusech nebo v ekonomických ukazatelích) Vašich přípravků jednotlivými distribučními společnostmi ve zvolených regionech – okresech.

 • výpočet ekonomických ukazatelů celkového prodeje (celkem i po skupinách přípravků)
 • výpočet ekonomických ukazatelů prodeje jednotlivých distributorů
 • výpočet podílu prodeje sortimentu daného výrobce jednotlivými distribučními společnostmi v okrese

Ochrana dat je řešena smluvně. Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. se zavazuje, že neposkytne třetí straně jakékoliv údaje získané při zpracování jejich měsíčních prodejů. V případě Vašeho zájmu o tuto službu Vás rádi navštívíme k projednání podrobných podmínek

Základní mechanismus zpracování

 • shromažďování datových souborů od smluvních partnerů zadavatele do desátého dne následujícího měsíce,
 • kontrola úplnosti hlášení
 • zařazení pouze vlastního sortimentu
 • vyřazení meziprodejů,
 • kontrola SUKLu
 • doplnění výrobního kódu
 • kontrola a doplnění PSČ
 • doplnění okresů
 • základní zpracování dat a sjednocení do jednotného formátu DBF
 • zaslání výsledného souboru do 15. dne násl. měsíce