2006 - Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.

Společnost FRPO spol. s r.o. se sídlem v Nové Pace se 29.12.2005 přejmenovala
na Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Dne 17.ledna 2006 byla v plném rozsahu obnovena činnost společnosti převodem všech zaměstnanců Data Agency společnosti INFOPHARM, a.s.
Společnost pokračuje v činnosti v regionální kanceláři v Praze v Kodaňské ulici 1441/46,
tj. v původních prostorech Data-Agency INFOPHARM, a.s. Praha a převzala veškeré závazky
a povinnosti vyplývající ze smluv o datové sběrné poště a monitoringu zásob společnosti INFOPHARM, a.s. Praha.

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE


 Datum zápisu: 23.srpna 1996
 Obchodní firma: Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.
 Sídlo: Nová Paka, Husitská 1213, okres Jičín, PSČ 509 01
 Identifikační číslo: 252 55 517
 Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání

 Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 Specializovaný maloobchod
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10425.

V létě 2007 opustila společnost prostory 4D centra v Kodaňské ulici 1441/46 v Praze 6
a vybudovala nové kanceláře na Nové Harfě v ulici Pod Harfou 933/86, blok E5/1033
v Praze 9 ve Vysočanech.

SPOLEČNOST VLASTNÍ TYTO WEBOVSKÉ DOMÉNY

Živnostenský list

Naše certifikace ISO

Na začátku roku 2002 se společnost rozhodla provést certifikaci systému jakosti QMS podle ČSN EN ISO 9001:2001 s předpokládaným termínem certifikačního řízení v listopadu 2002. Hlavním důvodem byla snaha o vytvoření kontrolovatelných podmínek pro zajištění maximální bezpečnosti dat klientů společnosti.

Na spolupráci při zavádění systému řízení a jeho přípravy k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS) byla vybrána firma Qconex v.o.s. Praha. Ta spolupracovala hlavně na tvorbě řídicí dokumentace, tj. příručce QMS a navazujících směrnic. Dále provedla teoretické
a praktické vyškolení pracovníku společnosti. Tři pracovníci byli vyškoleni pro funkci interních auditorů s vydaným osvědčením uznávaným certifikačními orgány.

Na konci listopadu 2002 se uskutečnila závěrečná prověrka připravenosti zavedeného systému jakosti k certifikačnímu řízení.

Ve dnech 16. -17. 12. 2002 byla společnost certifikována firmou
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) a byl ji vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat.

Každoročně prováděné interní audity jsou realizovány vlastními pracovníky společnosti
nebo prostřednictvím externí firmy.
Externí audity a ostatní pravidelné kontrolní návštěvy byly prováděny společností Lloyd´s Register Quality Assurance a probíhaly dle standardu ISO 9001:2001. Do roku 2005 byly kontrolní audity prováděny po 12 měsících, od roku 2006 po 9 měsících. V roce 2009 byl proveden audit již dle standardu ISO 9001:2008 platností do 31. 12. 2011.

Z nálezů všech auditů byly provedeny záznamy o neshodách a realizována nápravná
a preventivní opatření, jejichž cílem bylo maximální zkvalitnění všech procesů s hlavním cílem, zabezpečením maximální ochrany dat. Na základě průběžného vyhodnocování konkrétních úkolů, reklamací, podnětů a stížností, hodnocení dodavatelů a dalších podkladů jsou realizována nápravná a preventivní opatření, jejichž cílem je zvýšení kvality všech procesů
ve společnosti.

V roce 2002 byl vystaven certifikát č. 280430 pro činnost Marketingové studie farmaceutického trhu, prognózy a analýzy dat. Po rozdělení firmy INFOPHARM, a.s. získala Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. v roce 2006 certifikát č. PRA0004171 pro činnost Prognózy a analýzy dat.

Ve dnech 27. – 28.11.2013 byl úspěšně proveden první recertifikační audit společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Naše společnost si uvědomuje důležitost zajištění bezpečnosti informačních systémů a dat, které využívá, proto se rozhodla zavést systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001.

Smyslem zavedení tohoto systému je stanovit cíle, požadavky, zásady a opatření, která mají zajistit ochranu a minimalizovat rizika.

Závěrem lze konstatovat, že smyslem veškerého úsilí se zavedením a získáním certifikátu dle mezinárodních norem ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014 je prokázání maximálního důrazu na bezpečnost dat našich klientů a na kvalitu poskytovaných služeb.

Budoucnost

V dalším období se společnost bude orientovat na zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu apod.
v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce.

Zaměří se na tyto hlavní cíle:

 Aplikační software
 DSP – monitoring zásob
 DSP – monitoring prodeje
 Geomarketing – Pharmapa/e-Pharmapa
 Vzdělávací servis

Reference

Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. se zabývá zpracováním farmaceutických dat již od roku 1991 a za tu dobu poskytla své služby pro více než 100 společností. Našich služeb využily nebo využívají např. tyto společnosti:

+pharma Česká republika s.r.o. Abbott Laboratories s.r.o. Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Abbott Products s.r.o.
Actavis CZ a.s. Alcon Pharmaceuticals (Czech republic) s.r.o. Amgen s.r.o. APOTEX (ČR), spol. s r.o.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Axellus s.r.o. Beiersdorf Slovakia s.r.o. Beiersdorf spol. s r.o.
BELUPO léky a kosmetika, s.r.o. BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o. Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Bristol-Myers Squibb s.r.o.
ConvaTec Česká republika s.r.o. Data System Solutions s.r.o. Delpharmea Nutraceuticals SK, s.r.o. Delpharmea Nutraceuticals, a.s.
Dr. Müller Pharma s.r.o. Dr. Müller Pharma Slovakia s.r.o. EBEWE Pharma Ges.m.b.H,Nfg.KG EUROPLANT s.r.o.
EVER Neuro Pharma GmbH FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. Generica s.r.o. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o. GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. Helvetia Pharma a.s. Herb – Pharma SK s.r.o.
HERB-PHARMA Czech s.r.o. Herbacos Recordati s.r.o. Herbamedicus s.r.o. HERO CZECH s.r.o.
Hero Slovakia s.r.o. IBI – International s.r.o. IMS Health a.s. inPharm s.r.o.,
Jage s.r.o. Johnson & Johnson spol. s r.o. (SK) Johnson & Johnson, s.r.o. Kimberly-Clark, s.r.o.
Krewel Meuselbach, s.r.o. (SK) Léčiva Praha Lemonade s.r.o. LEROS spol. s r.o.
MARK DISTRI, spol. s r.o. MEDA Pharma s.r.o. MEDAC, spol. s r.o. Mediate s.r.o.
MEDIREL-SLOVAKIA, s.r.o. Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Mölnlycke Health Care, s.r.o. Montrose Pharma s.r.o.
MTE spol. s r.o. Novartis s.r.o. Novo Nordisk s.r.o. OMEGA ALTERMED s.r.o. (SK)
OMEGA ALTERMED a.s. OTC United, spol. s r.o. Pfizer, spol. s r.o. Pharma Nord Praha s.r.o.
Pharma Nord Slovensko s.r.o. PLEURAN, s.r.o. PLIVA s.r.o. PRO.MED.CS Praha a.s.
PROM.MEDIC.SK spol. s r.o. Richter Gedeon Roche s.r.o. RosenTrade a.s.
sanofi-aventis, s.r.o. SCA Hygiene Products, s.r.o. SCA Hygiene Products, s.r.o. (SK) SEVAPHARMA a.s.
Simply You Pharmaceuticals a.s. Slovakofarma Hlohovec SVUS Pharma s.r.o. T Care s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals CR, s.r.o. UNTRACO, v.o.s. URGO-MEDCOM s.r.o. UROCONT s.r.o.
Valeant Czech Pharma s.r.o. Valentis CZ s.r.o. Vitabalans CZ, s.r.o. Vitabalans SK, s.r.o.
Vivaco s.r.o. Walmark a.s. Walmark spol. s r.o. (SK) Wörwag Pharma GmbH
Wörwag Pharma GmbH & CO. KG (SK) Zentiva a.s.