Přechod na data roku 2019

Přechod na data roku 2019 v aplikaci PHARMAPA®

Vzhledem k nutnosti použít nový číselník programu Pharmapa je třeba provést úpravu nastavení v aplikaci.

Potřebné kroky se mohou lišit dle Vaší zvyklosti práce s daty.

Pokud používáte Pharmapu v rámci aplikace iMOS offline, k nastavení dojde automaticky!

1) zapněte aplikaci Pharmapa.
2) stiskněte tlačítko nastavení (22) v ovládací liště programu
3) pomocí tlačítka procházet (…) nalistujte nový číselník ve složce ..\mapa\LEK2019.srp (LEK2019s.srp pro SK)
4) totéž proveďte na druhém řádku

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám připraveni pomoci s nastavením na lince helpline: +420 493 723 163