Referáty ze semináře 2020

22. pracovní seminář na téma:


30. ledna 2020 od 10:00 do 15:00 hodin, Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9


Referáty ze semináře:

Vývoj farmaceutického trhu v ČR v posledních 10 letech a očekávané budoucí trendy
(MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Cogvio, s.r.o.)
Uzamčeno
Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2019
(doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)
Uzamčeno
Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2019
(doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)
Uzamčeno
Lékárenská péče v ČR v roce 2018
(PharmDr. Kamil Rössler, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky)
Uzamčeno
Rozložení lékáren na teritoriu ČR
(doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)
Uzamčeno