Referáty ze semináře 2023

25. pracovní seminář na téma:


7. února 2023 od 10:00 do 15:00 hodin, Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9


Referáty ze semináře:

Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2022.
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. )
PDF
Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2022.
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. )
PDF
Rozložení lékáren na teritoriu ve vztahu k demografickým údajům ČR
( Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. )
PDF
Spotreba liekov v SR 2021 a vývoj v 1. – 3. štvrťroku 2022
( Národné centrum zdravotnických informací Slovenské republiky )
PDF
Lékárenská péče v ČR v roce 2021.
( Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky )
PDF