Pozvánka na 22. pracovní seminář

Pozvánka na 22. pracovní seminář

Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 22. pracovní seminář na téma:

Seminář se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 10:00 do 15:00 hodin v přednáškovém sále kongresového centra Hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.

Seminář je určen pro řídící a odpovědné pracovníky z oblasti marketingu, kontrolingu a logistiky firem dodávající léky, OTC, potravinové doplňky, kosmetiku a zdravotnický materiál do lékárenské sítě. Vzhledem k obsahu programu, doporučujeme účast pracovníků, kteří řídí a vyhodnocují činnost obchodních zástupců a VIP klientů a mají na starosti problematiku vyhodnocování prodejů z distribuční sítě do lékáren.


Program semináře

10:00 – 12:00 hod.

 • Úvod
 • Vývoj farmaceutického trhu v ČR v posledních 10 letech a očekávané budoucí trendy
  (MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Cogvio, s.r.o.)
 • Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2019.
  (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)
 • Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2019
  (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)
 • Diskuze

12:00 – 13:00 hod.

 • Přestávka – oběd
 • Praktické ukázky aplikací iMOS, iMIKS, iMAP a iMEV.

13:00 – 15:00 hod.

 • Lékárenská péče v ČR v roce 2018
  (PharmDr. Kamil Rössler, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky)
 • Rozložení lékáren na teritoriu ČR
  (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s.r.o.)
 • Diskuze
 • Závěr

Jak se přihlásit?

Závaznou přihlášku můžete vyplnit:

Cena za jednoho účastníka (včetně občerstvení) činí 2 450,- Kč + 21% DPH.

Na základě závazné přihlášky Vám bude vystaven daňový doklad.

Přihláška je závazná pro počet osob, nikoli na konkrétní osobu.

Uzávěrka závazných přihlášek je 24. ledna 2020.

Na setkání s Vámi se těší za kolektiv pracovníků Data Agentury INFOPHARM, s.r.o.

doc. Ing. František Podzimek, CSc.