Pozvánka na 25. pracovní seminář

Pozvánka na 25. pracovní seminář

Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 25. pracovní seminář na téma:

Seminář se uskuteční v úterý 7. února 2023 od 10:00 do 15:00 hodin v přednáškovém sále kongresového centra Hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.

Program 25. semináře

10:00 – 11:20 hod.

Vývoj farmaceutického trhu a lékárenského trhu v ČR a SR v roce 2022

Úvod (10 min)
Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2022.
F. Podzimek – Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. (40 min)
Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2022.
F. Podzimek – Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. (30 min)
Rozložení lékáren na teritoriu ve vztahu k demografickým údajům ČR
F. Podzimek – Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. (40 min)

12:00 – 13:00 hod.

Přestávka

13:00 – 15:00 hod.

Spotreba liekov v SR 2021 a vývoj v 1. – 3. štvrťroku 2022

a Lékárenská péče v ČR v roce 2021

Spotreba liekov v SR 2021 a vývoj v 1. – 3. štvrťroku 2022
M. Polakovičová, M. Vrbiková – Národné centrum zdravotnických informací Slovenské republiky
(40 min)
Lékárenská péče v ČR v roce 2021.
K. Rőssler – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
(40 min)
Diskuze a závěr (40 min)

Cena za jednoho účastníka (včetně občerstvení) činí 4 900,- Kč + 21% DPH.

Na základě závazné přihlášky Vám bude vystaven daňový doklad. Platba bude vyžadována předem. V případě neúčasti z důvodu pracovní neschopnosti bude vystaven dobropis.

Přihláška je závazná pro počet osob, nikoli na konkrétní osobu. Uzávěrka závazných přihlášek je 31. ledna 2023.

Těšíme se na Vaší účast.

doc. Ing. František Podzimek, CSc.

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky níže: