Zpracování týdenních dat

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku.

  • Zpracování 51. týdne (18. – 24. 12. 2017) bude provedeno ve středu 27. 12. 2017,
  • zpracování 52. týdne (25. 12. 2017 – 31. 12. 2017) bude provedeno v úterý 2. 1. 2018.

Dále bychom Vás rádi požádali o kontrolu a případnou aktualizaci ceníků Vašich přípravků pro rok 2018. Upravený ceník pro zpracování zašlete nejdéle do 5. 1. 2018.
Zpracování prvních dat za rok 2018 proběhne v pondělí 8. 1. 2018.