Zpracování týdenních dat na konci roku 2021

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku 2021.

Zpracování 51. týdne (20. – 26. 12. 2021) bude provedeno v pondělí 27. 12. 2021,

zpracování 52. týdne (27. 12. 2021 – 2. 1. 2022) bude provedeno v pondělí 3. 1. 2022.

Dále bychom Vás rádi požádali o kontrolu a případnou aktualizaci ceníků Vašich přípravků pro rok 2022. Upravený ceník pro zpracování zašlete nejdéle do 7. 1. 2022 na adresu cenik@infopharm.eu.

Zpracování prvních dat za rok 2022 proběhne standardně v pondělí 10. 1. 2022.