Data Agentura
INFOPHARM®, s. r. o.
Zabezpečuje informační a datový servis
především pro farmacii v ČR a SR
PRODUKTY A SLUŽBYOpen Data INFOPHARM®
PRODUKTY A SLUŽBY Open Data INFOPHARM®
iMOS
INFOPHARM®
integrovaný marketingový
a obchodní systém
VÍCE O PRODUKTUOpen Data INFOPHARM®
VÍCE O PRODUKTU Open Data INFOPHARM®
iMIKS
INFOPHARM®
integrovaný manažerský, informační
a kontrolní systém
VÍCE O PRODUKTUOpen Data INFOPHARM®
VÍCE O PRODUKTU Open Data INFOPHARM®
iMAP
INFOPHARM®
internetový modul k analýze
národních pharma dat
VÍCE O PRODUKTUOpen Data INFOPHARM®
VÍCE O PRODUKTU Open Data INFOPHARM®
iMEV
INFOPHARM®
interní modul
evidence vzorků
VÍCE O PRODUKTUOpen Data INFOPHARM®
VÍCE O PRODUKTU Open Data INFOPHARM®
01. Vítejte

Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis.

02. Služby

Nabízené produkty a služby

iMOS

integrovaný marketingový a obchodní systém

iMIKS

integrovaný manažerský, informační a kontrolní systém

iMAP

internetový modul k analýze národních pharma dat

iMEV

internetový modul evidence vzorků
03. Vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum
v Nové Pace

Vzdělávací centrum v Nové Pace především slouží ke školení našich stávajících klientů. Dále nabízí pronájem počítačových učeben pro různé druhy vzdělávání, od individuálních kurzů, přes uzavřené firemní aktivity až po vzdělávání určené pro širokou veřejnost.

04. Historie

Historie společnosti

Základy společnosti s dnešním názvem Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. sahají až do roku 1991, kdy okresní úřad v Jičíně dne 7. 2. 1991 vydal rozhodnutí o zaregistrování předmětu podnikaní - aplikace softwaru pro osobní počítače IBM PC - softwarová, poradenská, aplikační a pedagogická činnost (výuka programování, výpočetní techniky a informatiky) pro Ing. Františka Podzimka, CSc. pod obchodním názvem FRPO - Ing. František Podzimek, CSc.

05. Monitoring

Monitorujte své
prodeje a zásoby

Základem celého modulárního systému je Datová sběrná pošta (DSP), tj. systém sběru, přenosu a zpracování dat o prodeji a zásobách v distribuční síti farmaceutického průmyslu. Prostřednictvím internetového propojení s většinou distribučních společností v České a Slovenské republice zpracováváme pro naše smluvní partnery týdně nebo měsíčně údaje o pohybu a zásobách jejich sortimentu.

06. Poznejte lépe naše služby

Produkty

Pro farmaceutické výrobce a dovozce nabízí společnost Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. moderní řešení – „iMOS  – integrovaný Marketingový a Obchodní Systém“.

iMOS je navržen jako webovská aplikace pro zobrazení a práci s výsledky zpracovaných dat „Monitoringu prodejů“ a „Monitoringu zásob“ a dále pro získání potřebných statistických ukazatelů o trhu na teritoriu České a Slovenské republiky.

Systém je připraven poskytnout informace pracovníkům napříč celou společností, ať už se jedná o administrativní pracovníky v kancelářích nebo pracovníky „v terénu“, vedoucí manažery nebo obchodní zástupce.

Pro maximální pohodlí práce je proto dostupný na celé škále zařízení: „smart“ mobilních telefonech a tabletech všech platforem, pracovních nebo přenosných stanicích PC/MAC

V zásadě lze říci, že princip funkce systému iMOS je

Přihlas se, zvol si požadovaný výstup a prohlédni si data“.

Maximální bezpečnost informací je zajištěna jejich uložením na zabezpečeném datovém serveru, kdy je přenos oběma směry automaticky šifrován.

iMIKS představuje jednoduchý informační a kontrolní systém s prvky CRM (CustomerRelationship  Management).

iMIKS je integrovaný Marketingový, Informační a Kontrolní Systém je navržen jako jednoduchá webovská aplikace podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka, umožňuje řízení obchodníků a správu obchodních kontaktů.  Je určena i k řízení prodejních aktivit.

iMIKS je informační know-how společnosti na jednom místě. Každá společnost má mnoho informací a dat o zákaznících, většinou jsou uloženy na různých místech, u více osob, a navíc v rozdílné kvalitě a podobě.  Řešením může být jednoduchý informační systém typu CRM.

iMIKS je systém na organizaci času, na řízení vztahů s klienty, na řízení obchodního týmu a jednotlivých obchodních zástupců. iMIKS zlepší schopnost Vaší firmy reagovat na potřeby zákazníků, získáte centrální přehled o klientech, pomůže při navazování vztahů s novými zákazníky a zároveň i při prohlubování vztahů se stávajícími klienty.

iMIKS  umožňuje evidenci veškerých dat navázaných na zákazníky (proběhlá jednání, jejich výsledky, zakázky se zákazníky (smlouvy, zboží, dodávky, ceny, kontrolní dny atd.), ekonomické informace (faktury, platební kalendář, závazky a pohledávky atd.).

Pro maximální pohodlí práce je proto dostupný na celé škále zařízení:

 • „Smart“ mobilní telefony
 • Tablety všech platforem
 • Pracovní stanice a notebooky PC/MAC

Systém je multiplatformní, multijazykový(Čj, Aj, Nj, Pl, Ru) a je optimalizován pro dotykové ovládání.

 • iMAP je jednoduchá databázová internetová aplikace, která umožňuje na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek www.sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.
 • iMAP je aplikace umožňující vyhodnocovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR podle konkrétního držitele registrace, dodávky konkrétních léčivých přípravků – kumulativně i agregovaně (výběr dle kódu a názvu), provádět souhrnná hodnocení dodávek podle ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7.
 • iMAP – je aplikace umožňující analyzovat národní pharma data již od roku 2013 v ročním, čtvrtletním nebo měsíčním cyklu.
 • iMAP – je aplikace umožňující porovnávat dodávky z distribuční sítě do ČR, kumulovaně do států v EU i mimo EU.
 • iMAP – je aplikace poskytující údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR – v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD.
 • iMAP – umožňuje sledovat novinky v registraci na SUKLu v jednotlivých ATC skupinách.
 • iMAP – umožňuje vyhodnocovat meziroční nárůst/pokles v kusech nebo cenách.

iMEV –   interní Modul k Evidenci Vzorků

MEV se v základní verzi umožňuje

 • Evidenci příjmu a výdeje neoznačených vzorků, vedení stavu skladu
 • Evidenci příjmu a výdeje označených vzorků, vedení stavu skladu
 • Vedení stavu meziskladu výroby a skladu označených vzorků
 • Adresář odběratelů vzorků (lékaři)
 • Seznam odběratelů s možností editace/zakládání
 • Evidenci žádanek o vydání vzorku včetně schvalování a množstevních limitů
 • Evidenci předaných vzorků
 • Evidenci schválených a nepředaných vzorků
07. Grafické zpracování prodejních dat

Geomarketing | PHARMAPA

Projekt umožňuje:

 • porovnávání prodejů na teritoriu
 • normování prodejů dle hustoty spotřebitelů
 • porovnání prodejů s potenciálem regionu
 • porovnání prodejů v čase mezi sebou
 • sledování vývoje prodejů v čase
 • sledování prodejů až na úroveň spotřebitele – t.j. lékárnu
 • sledování vývoje prodeje na úrovni spotřebitele – t.j. lékárny

Podrobnější popis

PHARMAPA® umožňuje rychlý přehled o stavu prodejů na daném okrese a nabízí přehled o úspěšnosti prodeje v jednotlivých obchodních regionech. Prodeje za jednotlivá období lze nejen srovnat s jinými obdobími, ale také s potencionálem kupní síly či s plánem společnosti.

Na základě dodaných dat v přesně definovaném formátu lze vyhodnocovat obchodní výsledky v jednotlivých okresech i v časové ose. Lze vymezit větší regiony pro obchodní zástupce a hodnocení provádět i v těchto větších celcích.

VÍCE O GEOMARKETINGU
08. Aktuální přehledy ze systému iMAP

OPEN DATA


09. AKTUALITY

Co je u nás nového?

Referáty ze semináře 2023

Referáty pro účastníky semináře ke stažení.

Pozvánka na 25. pracovní seminář

Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 25. pracovní seminář.

Závěr roku – monitoring prodejů a zásoby

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku 2022.

Nedostupnost telefonního čísla

naší regionální kanceláře v Nové Pace (HelpLine +420 493 723 163, +420 493 722 156) dne 17. 5. 2022.

Referáty ze semináře 2022

Referáty pro účastníky semináře ke stažení.

Pozvánka na 24. pracovní seminář

Data Agentura INFOPHARM, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 24. pracovní seminář.

Zpracování týdenních dat na konci roku 2021

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku 2021.

Referáty ze semináře 2021

Referáty pro účastníky semináře ke stažení.

10. Pronájem učeben

Nabízíme pronájem
specializovaných učeben

11. KONTAKTY

Neváhejte nás
kontaktovat

Máte dotaz či připomínku? Neváhejte a napište/zavolejte nám!

Krkonošská 392, 509 01 Nová Paka

+420 493 723 163

info@infopharm.eu

Drug Agency

Kontakt na sesterskou firmu, která se zabývá zejména sběrem a vyhodnocováním odborných informací o lécích (lékové interakce).