Zpracování týdenních dat

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku.
Zpracování 51. týdne (16. – 22. 12. 2019) bude provedeno v pondělí 23. 12. 2019,
zpracování 52. týdne (23. 12. 2019 – 29. 12. 2019) bude provedeno v pondělí 30. 12. 2019.
Dále bychom Vás rádi požádali o kontrolu a případnou aktualizaci ceníků Vašich přípravků pro rok 2020. Upravený ceník pro zpracování zašlete nejdéle do 5. 1. 2020. Zpracování prvních dat za rok 2020 proběhne v pondělí 6. 1. 2020.