Pozvánka na 22. pracovní seminář

Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 22. pracovní seminář na téma:

Aktuální otázky vývoje farmaceutického trhu
Lékárenská péče v ČR

Seminář se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 10:00 do 15:00 hodin v přednáškovém sále kongresového centra Hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.

Seminář je určen pro řídící a odpovědné pracovníky z oblasti marketingu, kontrolingu a logistiky firem dodávající léky, OTC, potravinové doplňky, kosmetiku a zdravotnický materiál do lékárenské sítě. Vzhledem k obsahu programu, doporučujeme účast pracovníků, kteří řídí a vyhodnocují činnost obchodních zástupců a VIP klientů a mají na starosti problematiku vyhodnocování prodejů z distribuční sítě do lékáren.
Program
10:00 – 12:00
 • Úvod
 • Vývoj farmaceutického trhu v ČR v posledních 10 letech a očekávané budoucí trendy
 • (MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Cogvio, s. r. o.)
 • Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2019.
 • (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
 • Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2019
 • (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
 • Diskuze
12:00 – 13:00
 • • Přestávka – oběd
 • • Praktické ukázky aplikací iMOS, iMIKS, iMAP a iMEV.
13:00 - 15:00
 • Lékárenská péče v ČR v roce 2018
 • (PharmDr. Kamil Rössler, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky)
 • Rozložení lékáren na teritoriu ČR
 • (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
 • Diskuze
 • Závěr

Jak se přihlásit?


Závaznou přihlášku můžete vyplnit:

 • • zde na webu (níže naleznete přihlašovací formulář),
 • • podat elektronicky e-mailem na adresu info@infopharm.eu,
 • • nebo telefonicky na čísle +420 493 723 163

Cena za jednoho účastníka (včetně občerstvení) činí 2 450,- Kč + 21% DPH.

Na základě závazné přihlášky Vám bude vystaven daňový doklad.

Přihláška je závazná pro počet osob, nikoli na konkrétní osobu.

Uzávěrka závazných přihlášek je 24. ledna 2020.

Na setkání s Vámi se těší za kolektiv pracovníků Data Agentury INFOPHARM, s. r. o.

doc. Ing. František Podzimek, CSc.