Referáty z 22. pracovního semináře

Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 22. pracovní seminář na téma:

Aktuální otázky vývoje farmaceutického trhu
Lékárenská péče v ČR

Seminář se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 10:00 do 15:00 hodin v přednáškovém sále kongresového centra Hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.
Referáty ze semináře:
  • Vývoj farmaceutického trhu v ČR v posledních 10 letech a očekávané budoucí trendy
  • (MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Cogvio, s. r. o.)
 PDF
  • Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2019
  • (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
 PDF
  • Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2019
  • (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
 PDF
  • Lékárenská péče v ČR v roce 2018
  • (PharmDr. Kamil Rössler, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky)
 PDF
  • Rozložení lékáren na teritoriu ČR
  • (doc. Ing. František Podzimek, CSc., Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.)
 PDF