Referáty z 23. pracovního semináře

23. pracovní seminář na téma:

Aktuální vývoj farmaceutického trhu v době pandemie Covid-19,
Lékárenská péče v ČR v SR

2. února 2021 od 10:00 do 14:00 hodin na platformě YouTube Live.
Referáty ze semináře:
  • Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2020
  • (Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. )
 PDF
  • Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2020
  • (Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. )
 PDF
  • Přehled farmaceutického trhu a trendy v ČR v roce 2020
  • (Cogvio, s. r. o. a Value Outcomes, s. r. o.)
 PDF
  • Spotreba humánných liekov a zdravotnických pomôcok v SR za rok 2019
  • (Národné centrum zdravotnických informací Slovenské republiky – NCZISK)
 PDF
  • Lékárenská péče v ČR v roce 2019
  • (Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky – ÚZIS)
 PDF