Zpracování týdenních dat

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku 2022.
Zpracování 51. týdne (19. – 25. 12. 2022) bude provedeno v úterý 27. 12. 2022,
zpracování 52. týdne (26. 12. 2022 – 1. 1. 2023) bude provedeno v pondělí 2. 1. 2023.
Dále bychom Vás rádi požádali o kontrolu a případnou aktualizaci ceníků Vašich přípravků pro rok 2023. Upravený ceník pro zpracování zašlete nejdéle do 6. 1. 2023 na adresu cenik@infopharm.eu. Zpracování prvních dat za rok 2023 proběhne standardně v pondělí 9.1.2023.