Pozvánka na 25. pracovní seminář

Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. si Vás dovoluje pozvat na pravidelný, již 25. pracovní seminář na téma:

Aktuální vývoj farmaceutického a lékárenského trhu v ČR a SR v letech 2022 a 2021

Seminář bude probíhat ve středu 7. února 2023 od 10:00 do 15:00 hodin v přednáškovém sále kongresového centra Hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.
Program on-line semináře
Vývoj farmaceutického trhu a lékárenského trhu v ČR a SR v roce 2022
10:00 – 12:00 hod.
 • Úvod
 • (10 min)
 • Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2022.
 • F. Podzimek – Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. (40 min)
 • Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2022.
 • F. Podzimek – Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. (30 min)
 • Rozložení lékáren na teritoriu ve vztahu k demografickým údajům ČR.
 • F. Podzimek – Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. (40 min)
12:00 – 13:00 hod.
 • • Přestávka
Spotreba liekov v SR 2021 a vývoj v 1. – 3. štvrťroku 2022 a Lékárenská péče v ČR v roce 2021
13:00 – 15:00 hod.
 • • Spotreba liekov v SR 2021 a vývoj v 1. – 3. štvrťroku 2022.
 • M. Polakovičová, M. Vrbiková – Národné centrum zdravotnických informací Slovenské republiky (40 min)
 • • Lékárenská péče v ČR v roce 2021.
 • K. Rőssler – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (40 min)
 • • Diskuze a Závěr

Cena za jednoho účastníka (včetně občerstvení) činí 4 900,- Kč + 21% DPH.


Na základě závazné přihlášky Vám bude vystaven daňový doklad. Platba bude vyžadována předem. V případě neúčasti z důvodu pracovní neschopnosti bude vystaven dobropis.

Přihláška je závazná pro počet osob, nikoli na konkrétní osobu. Uzávěrka závazných přihlášek je 31. ledna 2023.
Těšíme se na Vaší účast.

doc. Ing. František Podzimek, CSc.