Referáty z 25. pracovního semináře

25. pracovní seminář na téma:
Aktuální vývoj farmaceutického a lékárenského trhu v ČR a SR v letech 2022 a 2021
7. února 2023 od 10:00 do 15:00 hodin, Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9.
Referáty ze semináře:
  • Hodnocení vývoje farmaceutického trhu v ČR v roce 2022.
  • ( Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. )
 PDF
  • Hodnocení lékárenské a distribuční sítě v ČR a SR za rok 2022.
  • ( Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. )
 PDF
  • Rozložení lékáren na teritoriu ve vztahu k demografickým údajům ČR
  • ( Data Agentura INFOPHARM, s. r. o. )
 PDF
  • Spotreba liekov v SR 2021 a vývoj v 1. – 3. štvrťroku 2022
  • ( Národné centrum zdravotnických informací Slovenské republiky )
 PDF
  • Lékárenská péče v ČR v roce 2021.
  • ( Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky )
 PDF