Vážení obchodní přátelé

vzhledem k tomu, že se v minulém období výrazně zvýšil počet individuálních školení poskytovaných pouze pro jednu osobu za společnost, museli jsme přistoupit k regulaci poskytovaného bezplatného školení.

Od 1. ledna 2024 bude pro každého našeho stávajícího klienta i nadále možné využít 1x online školení za rok zdarma, a to max. 2 hodiny za každý portál. V případě osobního školení bude účtováno cestovné dle platného ceníku.

Každé další online nebo osobní školení bude zpoplatněno 1 000 Kč/hod./portál + cena cestovného dle platného ceníku v případě osobního školení.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další spolupráci.