Zpracování týdenních dat

Rádi bychom Vás informovali o časovém harmonogramu zpracování týdenního monitoringu zásob a prodejů v závěru roku 2023.
Zpracování 51. týdne (18. – 24. 12. 2023) bude provedeno ve středu 27. 12. 2023,
zpracování 52. týdne (25. – 31. 12. 2023) bude provedeno v úterý 2. 1. 2024.
Dále bychom Vás rádi požádali o kontrolu a případnou aktualizaci ceníků Vašich přípravků pro rok 2024. Upravený ceník pro zpracování zašlete nejdéle do 5. 1. 2023 na adresu cenik@infopharm.eu. Zpracování prvních dat za rok 2024 proběhne standardně v pondělí 8.1.2023.